Tantrická masáž není erotická masáž

Tento text chce zdůraznit základní rozdíly mezi tantrickou a erotickou masáží. Na úvod se podívejme na definici těchto slovních spojení. Jedno slovo je stejné, a sice masáž. Vlastnosti každé masáže jsou však zcela rozdílné. V jednom případě se nabízí erotická, v druhém tantrická. Erotiku můžeme vnímat jako činnosti a jevy související se sexuální aktivitou. Na druhé straně, slovo tantra je definováno jako staroindické učení o vysvobození z pozemského bytí (za pomoci sexuální energie). Takže již od začátku vidíme jeden velmi zásadní rozdíl mezi těmito druhy masáže.

V jednom případě se vše týká sexuální aktivity, různých jevů, situací a prožitků spojených se sexuálním pudem a aktivitou, v druhém případě jde o učení, které vede k vysvobození z pozemského bytí (pomocí erotické energie). Určitou cestu k poznání sebe sama, ke zdokonalení všech stránek naší bytosti. Z toho co bylo popsáno jako definice erotiky a tantry, lze pochopit, že erotika je zaměřena převážně na sexuální pud, zatímco tantra je zaměřená na vývoj člověka všestranně.

Díky tomu můžeme říct, že základní rozdíl je ten, že tantra používá sexuální čin a pud k tomu, aby nás transformovala a dokázali jsme se vyvíjet, zatímco erotika používá sexuální pud, aby přinášela rozkoš a potěšení různé prožitky.

Z tohoto pohledu můžeme dokonce říct, že erotika zneužívá sexuální pud, protože ten je určitým základem naší bytosti, je určitým silným aspektem každého z nás a erotika ho používá, jenom aby nám zprostředkovala prožitky. Na druhou stranu tantra ho pěstuje, pracuje s ním, spolupracuje s tímto základním lidským pudem tak, aby přinesl něco pro celou naši bytost.

V čem se liší tantrická a erotická masáž?

Abychom pochopili, v čem se liší tantrická masáž a erotická masáž, můžeme udělat srovnání s jiným známým pudem. Například všichni máme pocit, že se sem tam potřebujeme najíst. Nejdřív dostaneme hlad, což je určitý pud naší bytosti a potom ho uspokojíme, jdeme se najíst.

Tento pud sebezáchovy je také velice silný a lidé na základě tohoto pudu mohou jíst a podporovat se v tom, aby jedli bezustání, což samozřejmě po nějaké době vede k různým problémům. Například obezitě a nesprávnému trávení, protože lidé žijí jenom pro jídlo, takže po nějaké době se dostanou do problémů, protože jenom zneužívají určitý pud, potřebu.

Úplně stejně může být zneužita i sexualita, pokud jenom spotřebováváme tento pud, a bereme jenom to, co nám může dávat. V případě sexuality je to samozřejmě něco jiného než jídlo, je to erotická rozkoš a různé sexuální prožitky, ale jenom je zneužíváme, což po nějaké době samozřejmě vede k tomu, že se začnou projevovat problémy, například vyčerpanost, nemoci, ztráta vitality, znuděnost. Na druhou stranu, co se týče tantry, pokud ji budeme srovnávat s potřebou najíst se, rozdíl bude směřovaný k tomu, aby se člověk vyvíjel, aby se poznal, aby něco vytvořil.

Takže v našem podobenství s jídlem z toho vznikne určité umění, co se týče servírování, stolování a vychutnávání jídla, a objevuje se i zájem o obsah jídla. Takže někoho může změnit to, že se začne hlídat a začne vidět co přesně jí, jak mu to prospívá, v čem a kam ho to vede. Používá vše vědomým způsobem, může jídlo podávat harmonicky, potraviny, které jsou zdravé a jdou dohromady a jíst čisté potraviny, které ho blahodárně formují.

Určité přísloví říká: Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi. Takže člověk snažící se o lepší stravování, sleduje ve skutečnosti to, aby se transformoval, vyvíjel se. Co sníme a dostaneme do našeho těla, v to se přeměníme a v to se přemění i naše fyzické tělo. Takže je třeba dbát na to, co jíme, neboť se můžeme tímto způsobem nějak vyvíjet.

Číst dále »