Tantrická masáž lingamu a jóni nesměřuje k orgasmu

Aby tantrický adept pronikl do hloubky celé své bytosti, musí mít opravdu hluboce relaxační postoj. Toto mu umožňuje, aby zůstal v klidu i uprostřed víru energií, které jsou během erotických činností probouzeny, podobně, jako kdyby se nacházel v nehybném ohnisku uragánu, ve kterém se jinak všechno točí a víří. V případě erotické masáže a erotiky obecně se tak hluboký relaxační a centralizovaný postoj, který by směřoval hlouběji a hlouběji do sebe, nesleduje, protože při ní se spíše používá dráždění směřující k vyvolání erotických prožitků a vzrušení.

V naší analogii je erotoman jakoby umístěn více na kraji onoho uragánu, do probíhajícího děje a víru energií. Takto ho ale není schopen kontrolovat a je jím unášen. Nedokáže energii kontrolovat, protože odstředivá síla je moc veliká a on se nachází v jejím vleku.

Na druhou stranu, pokud dokáže zůstat ve svém středu a navodit si hluboký stav relaxace, energie mohou růst a růst a být čím dál tím silnější, aniž by to rušilo jeho vnitřní stav. Takto může postupně růst a prožívat čím dál tím zajímavější a vyšší prožitky a prodělávat vědomý vývoj. To je další základní klíč opravdové tantry, bez kterého by nebyl možný přístup k hluboké dimenzi naší bytosti.

Erotika, která se v tomto liší, zůstane naopak pořád na stejné úrovni. Rozvoj je v ní možný pouze horizontální, neumožňuje kontrolovat větší množství energií, protože jsme při ní příliš zabráni do toho, co se odehrává, a jsme tím ovládnuti. Proto skrze erotiku není nikdy možný zásadní, vertikální vývoj. Budou přicházet malé krůčky na horizontální úrovni, ale bez opravdové transformace.

Ovšemže ovládnutí umění relaxace, kdy se nacházíme v hlubokém stupni sexuálního vzrušení, může vypadat velice obtížně, a to především z důvodu zdánlivého protikladu: Jde o určitý druh relaxace, v kterém si praktikující současně udržuje bdělost a plně se raduje, aniž by úplně ztratil vědomí fyzických vjemů, které prožívá v hlubokém zvniterňování. A zde zase vnímáme stejný rozdíl mezi erotikou a tantrou, a díky tomu i mezi erotickou a tantrickou masáží.

Pro praxi tantry a tantrickou masáž je potřeba velmi přísná disciplína, je potřeba cvičení, je potřeba určitá transformace práce s energiemi, které je třeba správně směřovat, je třeba je umět vést. V případě tantrické masáže se masér nesmí nechat plně zachytit do prožitku, ale všechno, co se děje, stále bděle uvědomovat a směřovat. Erotická masáž a erotika naopak nepředpokládá jakoukoli disciplínu, je bez uvědomění, jde při ní o spojení s vlastními pudy a tužbami.

V případě, kdy se provádí tantrická masáž v páru a oba partneři se velmi důvěrně znají, je možné provádět tantrickou masáž pohlaví, neboli lingamu, bez ejakulace. A úplně stejně i masáž pochvy neboli jóni, bez orgasmu s ochabnutím. Je obrovský rozdíl mezi tím, jak probíhá tantrická a jak erotická masáž, která je směřovaná k zakončení ejakulací a v případě ženy vyvoláním orgasmu s vyčerpáním a ochabnutím. V prvním případě, kdy je masírováno pohlaví bez záměru ejakulace, vede masáž ke zvýšení citlivosti, seznámení se s vlastními svaly, s vlastním prožitkem na erotické úrovni, rozvoji vědomí, což nám pomůže, abysme při dalším milování, dalším erotickém prožitku, dokonce i při další masáži lingamu anebo pochvy v případě ženy, vnímali daleko hlouběji sebe sama. Abychom byli bdělí a dobře obeznámeni s touto oblastí.

V případě erotiky a erotické masáže toto nepoznáme. Čin samotný vyvolává pudovou reakci, svaly se stahují, a vypuzují ejakulát. Ejakulace vypuzuje specifické látky u ženy a díky tomu není potřeba vědomí, prožitek přichází, je známý, není možné ho prohloubit nebo zastavit, jenom minimálně, a není v tom možný žádný další vývoj. Právě proto existuje tantrická masáž, která nevede k vyčerpání a umožňuje sebepoznání.

Tantra a tantrická masáž mění stereotyp na vývoj

Ve chvíli, kdy se nám někdo plně věnuje, dotýká se určitých oblastí našeho těla a my získáváme více vědomí o té oblasti a jsme tam více pozorní, pochopíme mnohem víc, jak fungujeme eroticky, a to nám bude pomáhat vždy, kdykoli se budeme milovat. Toto v případě erotické masáže a erotiky úplně chybí. Je to také důvod, proč po ukončení tantrické masáže lidé vnímají vše kolem velice jasně, zářivě, intenzivně, všechny smysly jsou jasnější, protože vnímají hloubku svého těla, cítí jeho plnost a to se odráží i v pohledu na svět kolem sebe.

Všechno je oživeno do hloubky, nezůstává ve stagnaci, ve stereotypu. Pokud jde pouze o erotiku, po čase nutně přichází stereotyp. Tantra a tantrická masáž mění tento stereotyp na vývoj, který promění skutečnost okolo nás trvalým způsobem. Je trvalou transformací, která probíhá uvnitř nás.

Po tantrické masáži, když jsi masírován či masírována, anebo pokud masíruješ, muž získává určitý mužnější stav a je nabitý mužným způsobem a dokáže vnímat větší kontrolu nad vlastními energiemi, nad celou svou bytostí. Bude moci lépe vnímat sám sebe, bude moci neustále používat vlastní energií pro cokoli, protože okamžitě, když získá kontrolu nad nějakou energií, dokáže ji používat libovolným způsobem, na práci, pro život... Celá jeho energie je kontrolovaná a je mu tak k dispozici. Úplně stejně se žena stává po tantrické masáži a praktikování tantry ženštější, získává více krásy. Její obličej je ozářený krásou a uvolněností a všichni to vnímají. Díky tomu, že se otevřela hlubším prožitkům, je to pro ní výraznou transformací.

V případě erotické masáže a erotiky prožije muž chvilkový intenzivnější prožitek a potom skleslý odejde, jeho uvolnění se odvíjí skrze vyčerpanost, ne skrze pochopení a integraci energií. Skrze ztrátu energie a v případě ženy je to úplně stejné. Samozřejmě, jak jsme si řekli, je potřeba určitou disciplínu pro nauku tantry, tantrickou masáž i její praktikování, na rozdíl od erotiky, kde to potřeba není. Odměnou je nám však obrovský vývoj a transformace, kterou můžeme prodělat.

Číst dále »