Tantra je erotika transformovaná do něčeho významnějšího

Na příkladu s přejídáním vidíme určité pudové chování, ve kterém nedbáme na vědomé směřování k vývoji, ve kterém jíme pouze proto, abychom jedli, anebo můžeme říct, že žijeme proto, abychom jedli. V druhém případě naopak jíme proto, abychom žili. Snažíme se stravovat tak, abychom si zlepšili život, abychom se vyvíjeli, abychom se transformovali, abychom přispívali k našemu cíli, žít v úplné harmonii.

Úplně stejně je to i v případě erotiky, člověk ji může používat a zneužívat sexuální pud a erotiku jenom pro prožitek z ní a chce stále víc a víc a víc, anebo skrze určitá pravidla a způsoby, které tantra velice jasně upřesňuje, může erotickou energii použít pro svůj vývoj, pro své poznání, procítit jí, zjemnit prožívání, rozšířit citlivost celého těla, až k prožívání nadsmyslovosti. Proto tantra není erotika anebo můžeme říct, že v tantře je erotika transformovaná do něčeho významnějšího, protože tantra se neomezuje jenom na sexualitu či erotiku. Více než cokoli jiného, tantra je duchovní vnitřní postoj, přeměňující pudy naší sexuality do božské extáze.

Abychom ji pochopili a praktikovali moudře, musíme mít otevřenou mysl, inteligenci, odvahu a opravdovou duchovní touhu, proto je v dnešní době velice málo lidí, kteří jsou doopravdy schopni tantru praktikovat, i když mnozí si představují, že mohou. Můžeme zde opět rozeznat základní rozdíl: Abychom praktikovali erotiku, není obvykle potřebné nic víc než mít určitou potenci, chuť, je třeba, aby v nás byl probuzený pud, to znamená nebýt nemocný nebo oslabený. Takže není potřeba nic víc, než odevzdat se určitému pudu.

Podmínky pro provádění tantry jsou mnohem širší, protože i cíle tantry jsou mnohem širší. K provádění tantry potřebujeme správné informace ohledně technik milování, pochopení a vysvětlení těchto technik, různé přístupy k těmto technikám a neustálý dohled ze strany autentického tantrického mistra. Toto jsou nevyhnutelné podmínky pro autentickou tantrickou praxi, což, jak vidíme, v případě pouhé erotiky není potřeba. Samozřejmě, pokud máme někoho, kdo nás učí o erotice, můžeme se v ní zlepšit, ale není to nutné k tomu, abychom praktikovali erotiku. Každý ji může praktikovat už jenom tím, že poslouchá svůj pud. Tantra není taková.

Jak bylo řečeno, tantra má mnohem širší záběr a to vše platí i pro tantrickou masáž. Díky tomu můžeme jasně vidět rozdíly mezi erotickou a tantrickou masáží. Takže tantra má velkolepé cíle, na rozdíl od erotiky, která má cíle omezené. O tantře můžeme říct, že je opravdovou mystickou, ezoterickou vědou, která dbá nebo prozkoumá celý vesmír, začínajíc samozřejmě od člověka, jeho přirozenosti, myšlenek, emocí, fyzického těla, a pokračuje s určitou přírodní cyklicitou harmonií, hudbou, vibrací, zvukem a dosahuje až k poznání celého makrokosmu.

Erotika se vedle toho věnuje omezené oblasti sexuality a obvykle znamená jenom provádění pudového milování a různých způsobů, jak ho zlepšit, proměnit v lepší prožitek, bez žádného úsilí transformovat jej vertikálně, bez žádných zásadních zásahů do tohoto pudu.

Tantrická masáž jako meditace ve dvojici

Z předchozích řádků můžeme pochopit, že tantra sleduje určitou celistvost prožitku, při níž dbáme na všechny složky naší bytosti, zatímco erotika se zaměřuje výhradně na sexuální potěšení a točí se okolo sexuálního prožitku. Tantra, a samozřejmě díky tomu i opravdová tantrická masáž, se točí kolem duchovna v nás, ducha, duše a vyšších aspektů bytosti.

Tantra a tantrická masáž je určitý druh meditace ve dvojici, která nachází pramen ve splynutí mužského a ženského principu, jehož motorem je sexuální energie. Zatímco erotická masáž je určité vypuštění vlastních pudů, uvolnění, které nedbá tak moc na toho druhého, a které je zaměřeno hlavně na vlastní uspokojení, tantra je oslava života, svátek přítomného okamžiku, toho co se zrovna děje na všech úrovních. Nejenom na erotické úrovni.

V tantře a tantrické masáži znovunalézáme nevinnost dítěte, učíme se znovu si hrát s milovanou bytostí. To vše aniž bychom museli mít nějaký plán či cíl erotického aktu, pouze díky samotné radosti a hravosti ze života. Plánování zamezuje prožívání přítomné chvíle a vyvolává určité projekce do budoucnosti, což se právě děje při erotické masáži, kdy se veškerá pozornost zaměřuje velice jasně na vyvolání erotického potěšení, které nastane po určité době činnosti. Úplně stejně se v erotické masáži čeká na dokončení, kdy se na závěr masíruje pohlaví až po dosažení orgasmu s ejakulací v případě mužů a s ochabnutím v případě ženy.

Opravdová tantra a tantrická masáž je mnohem více než toto. Zaměřuje se na lásku, ne pouze na sex a erotické prožitky. Zaměřuje se na hodnoty, které rozvíjí nepodmínečný respekt ke konečné duchovní podstatě každé lidské bytosti a snaží se v tom druhém objevovat duši, ducha, cestu k vysvobození. Vedle toho erotická masáž a celkově erotika je zaměřená úplně jinak. Snaží se druhého využít pro vlastní naplnění, přičemž k tomu stačí pouze jeho tělo, zatímco v tantře je mnohem větší důraz kladen na duši, ducha, lásku, mysl, dýchání, vědomí ap., což erotická masáž a erotika nepotřebuje. Omezuje se totiž pouze na fyzické tělo, které stačí k erotickému uspokojení.

Obvyklý obraz tantry na západě je spíše divoká, velmi uspokojující sexualita, při které pár zapálí vonné tyčinky, popíjí exotické nápoje a pojídá ovoce, což patří spíše do oblasti erotiky, zatímco tantra je cesta, která nás vede do hloubky naší bytosti a úplně stejný směr má i tantrická masáž. Jinak řečeno, můžeš naplnit vlastní přání, vlastní touhu, aniž by ses nechal slepě unášet na vlně vášně, do níž vstoupíme s určitou opatrností, plni úcty, ale rovněž i otevřenosti v případě toho, kdo zná určité základní klíče, které dbají na kontrolu energie bytosti.

Když mluvíme o masáži, mluvíme hlavně o uvolnění a hluboké relaxaci, což je základní předpoklad i pro tantru. Erotika potřebuje k vyvolání erotického prožitku určité vzrušení, napětí, silnou energii. Co se týče tantrického prožitku, ten naopak směřuje k pomalejším pohybům, k vědomějšímu milování, a proto právě masáž sleduje samotný druh uvolnění, ale ne skrze vyčerpání energie, ale skrze vyvolání napětí podobného tomu, které můžeme cítit ve chvíli, kdy usilovně běžíme a potom cítíme vyčerpání vlastní energie a současně druh příjemného uvolnění díky vyplavení hormonů. Tantra pracuje s tímto druhem uvolnění v každé chvíli, a proto je možné ji začlenit do běžného života.

Masáž se stává tantrickou, pokud věnuje určitý prostor tomuto hlubokému uvolnění, zatímco erotika vyvolává napětí. A samotná erotická masáž je díky tomu protikladem. Na základě těchto poznatků by člověk měl pochopit, že aby se uvolnil, měl by praktikovat spíše tantru nežli erotiku, většinou si však lidé myslí opak. Jestliže stojí o to se vyčerpat, jestliže se chtějí uspokojit pouze eroticky, ano, je to volba. Pro opravdovou relaxaci a uvolnění je ovšem vhodná spíše tantra a pravá tantrická masáž.

Číst dále »